alkoholi valik uuel aastal
Аlkoholi valik uuel aastal
23. dets. 2018
Näita kõiki

Alkoholi müügi reeglid Tallinnas

alkoholi müügi reeglid Tallinnas

Alkoholi müügi reeglid Tallinnas

Negatiivne hoiak alkoholi kujunes Baltimaade territooriumil peale seda, kui avaldati ülemaailmse terviseorganisatsiooni uuringute tulemused «World Life Expectancy».Šokeeriv statistika kinnitas, et etanooli sisaldavate toodete kasutamine lõpetab igal aastal 12 inimese elu Põhja Euroopas. Eesti asub kolme esimese riigi hulgas, kus kõige rohkem viinavõtjaid. Sellepärast hakkasid alkoholi uued müügieeskirjad Tallinna kauplustes puudutama ligikaudu 4,5 miljonit väliskülalist. Püüame välja selgitada, kuidas alkoholi sisaldavate toodete kaubanduse-ja impordi piirangu otsused on mõjutanud majanduslikku ja turistide elu Eestis. Osta alkoholi Tallinnas

Alkoholi müümise seadus: üldsätted

Ilma eranditeta on kõikides Euroopa Liidu riikides ja Schengeni lepingus välja töötatud meetmed, et vähendada alkoholi tarbimise kogust ühe elaniku kohta, mis on Eestis üle 11,2 liitri elaniku kohta. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiividega võeti vastu uued parandused kehtivas alkoholi käsitlevas õigusaktis Tallinnas.

Litsentsid. Välja antud majandustegevuse registris. Registreerimine algab alles pärast seaduslikult läbiviidud avalduse esitamist, mis näitab alkoholitoodete nimetusi, püsilao olemasolu ladustamiseks ja valmistoodete turustamise ruumid, võimalikud ekspordi- või imporditoimingud.

Maksu-ja Tolliamet. Ametkonna ülesanded hõlmavad aktsiisimaksu ja spetsiaalsete maksumärkide väljaandmist, mis kinnitavad etüülalkoholi sisaldavate toodete ohutust elanikele.

Müügipind. Alkoholipoed peavad asuma põhimaanteedest vähemalt 50 meetri kaugusel, õppeasutustest ja suuremate hulkade inimeste kogunemispaikadest, vähemalt 15 meetri kaugusel bensiinijaamast. Poed kuni 150 m2 peavad lõpetama alkoholi müügi. Saalid, mille pindala on üle 450 m2, peavad panema alkoholi nii,  et see ei oleks tavalise ostja ja alaealiste laste vaateväljas.

Alkohoolsete jookide degustreerimised. Pilkupüüdvaid silte, reklaamlehti ja brošüüre, mis kutsuvad ostma, ei ole enam tarbijatele kättesaadavad. Telereklaame võib edastatakse alles pärast kella 22.00.

Alkoholi müügipiirangud Tallinnas

Hoolimata Maailma Terviseorganisatsiooni globaalsetest strateegiatest, mille eesmärgiks on vähendada kahjuliku etanooli kasutamist ning Euroopa Liidu abi, mis rahva tervise eest võitlemisel onkehtestanud uued seadused, on paraku halvendanud oluliselt Eesti majanduslikku olukorda. Aktsiisimäärade tõus tõi kaasa olukorra, kus 1/3 ettevõtjatest loobusid oma tegevusest. Selle tulemusena jääb Rahandusministeeriumil saamata 40 miljonit eurot eelarvelisi vahendeid. Turistide arv on vähenenud 13%. Vaatame üksikasjalikult, millised alkoholimüügi piirangud Tallinnas on jõustunud:

  • alla 18 aastastel puudub võimalus alkoholi osta;
  • alkoholiga kauplemine toimub rangelt kella 10 kuni 22;
  • alkoholitoodete müügi eest öisel ajal karistatakse seaduse alusel;
  • Meelelahutus ja muudes spetsialiseerunud asutustes on keelatud “Happy Hour” või nn “õnnelik aeg” allahindlused;
  • alkoholitarbimine avalikes kohtades ja tasuta degusteerimisüritused on samuti välistatud.

Uued eeskirjad alkohoolsete jookide müügi ja internetipoodide äritegevuse kohta. Alkohoolsete jookide iga positsiooni kirjeldus on piiratud pudeli mahu, selle koostise ja kangusega. Kõiki etanooli eeliseid mainitakse. Trahvi maksmine kuni 50 000 eurot – see ähvardab Tallinnas alkoholi müügireeglite rikkumise eest.

CALL ME
+
Call me!
Call
//]]>