Partneritele

Tarnijate valimise tingimused tarnelepingu sõlmimiseks

Valiku peamine põhimõte on vastastikku kasulik koostöö. Potentsiaalse tarnija valik sõltub nii tarnija enda kui ka tema esitatud äriettepaneku hindamise tulemust.

Nõuded

  1. Kindla tarbijahuvi olemasolu pakutava kauba vastu.
  2. Pakutava kauba madalaim hind, mis tagab konkurentsivõime ja stabiilse kliendinõudluse.
  3. Pakutav kaup vastab meie kauplustes müüdavate toodete sortimendile.
  4. Pakutava kauba kvaliteetsus ja ohutus, vastavus kõigile Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud standarditele ja nõuetele.
  5. Kauba ja selle pakendi nõuetekohane välisilme, mis tagab selle atraktiivsuse tarbija jaoks.
  6. Tarnete katkematuse tagamine nõutava mahu säilitamisega.
  7. Kauba tarnimine 48 tunni jooksul sõidukiga, tagades vastavuse vajalikele veotingimustele, samuti kauba mahalaadimise kaupluse lattu.
  8. Pädevad töötajad, kes tagavad kauba tarnimisel kõrgetasemelise koostoime.
  9. Puudub pankrotimenetlus, likvideerimine, tegevuse peatamine tarnija suhtes.
  10. Teabe puudumine tarnijapoolsete kehtivate õigusaktide sätete rikkumise kohta.
CALL ME
+
Call me!
Call
//]]>